Aktualności

„Oddajemy głos specjalistom i ekspertom
z branży, co umożliwi szerszą wymianę doświadczeń i wzajemną konsultację problemów występujących w gospodarce ściekowo – osadowej"

Miejsce i opłata konf.

Konferencja odbędzie się w dniach
25-26.10.2018r. w Instytucie Inżynierii Środowiskaj przy ul. Brzeźnickiej 60A w Częstochowie.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 400,00 zł i obejmuje catering, materiały konferencyjne oraz udział w szkoleniu LCA.

Doktoranci wnoszą obniżoną opłatę wynoszącą - 200 zł

Studenci wnoszą obniżoną opłatę wynoszącą - 100 zł

Wpłaty należy dokonywać
do dnia 19.10.2018 r. (piątek)
na numer konta:
Politechnika Częstochowska
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728
Tytułem: Oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa - imię nazwisko uczestnika.

Zarejestruj się: TUTAJ


Tematyka i dyskusja

Tematyka spotkania ukierunkowana jest na przedstawienie aktualnych problemów występujących na małych, średnich i dużych oczyszczalniach ścieków naszego regionu. Spotkanie ma na celu wymianę informacji i doświadczeń praktyków i naukowców związanych z gospodarką ściekowo – osadową oraz zrównoważonym gospodarowaniem zasobami.

Uczestników spotkania zachęcamy do wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom z zakresu gospodarki wodno – ściekowej: zerowy bilans energetyczny oczyszczalni ścieków, możliwości wykorzystania osadów ściekowych, zarządzanie i legislacja w gospodarce osadowej, innowacyjne rozwiązania stosowane w gospodarce osadami ściekowymi.

Istnieje również możliwość przedstawienia uwag związanych z gospodarką wodno-ściekową w formie prezentacji. 

Publikacja

Materiały konferencyjne (streszczenia referatów i posterów) zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji.

Prace zgłoszone jako recenzowane po ich akceptacji i zrecenzowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji, zostaną opublikowane w

Czasopiśmie Inżynieria i Ochrona Środowiska, lista B, 9 pkt. Inżynieria i Ochrona Środowiska jest czasopismem otwartym Open Access Journal.

Zachęcamy uczestników konferencji do zamieszczenia na stronie internetowej konferencji własnych komunikatów, posterów czy też prezentacji.

Szkolenie

W ramach Konferencji przewidziane jest szkolenie "LCA w gospodarce ściekowo – osadowej”, które zakończy się przyznaniem CERTYFIKATEM wydanego przez
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

K o m i t e t   o r g a n i z a c y j n y

jeśli masz pytania - chętnie odpowiemy

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Przewodnicząca komitetu

dr hab. inż. Tomasz Kamizela, prof. PCz

tkamizela@is.pcz.czest.pl
tel. kom.: 501 426 231

dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk, prof. PCz

mkowalczyk@is.pcz.czest.pl
tel. kom.: 501 227 088

dr inż. Anna Kwarciak - Kozłowska

akwarciak@is.pcz.czest.pl
tel. kom.: ‭+48 503 309 966‬

dr inż. Renata Włodarczyk

rwlodarczyk@is.pcz.czest.pl
tel. kom.: ‭‭+48 692 368 707‬‬

dr inż. Paweł Wolski

pwolski@is.pcz.czest.pl
tel. kom.: ‭+48 500 262 343‬

dr inż. Krzysztof Fijałkowski

kfijalkowski@is.pcz.czest.pl

mgr inż. Anna Miedzińska

spec. ds. finansowych

amiedzinska@is.pcz.czest.pl
tel. 34 3250-117‬

mgr inż. Monika Kozieł

spec. ds. finansowych

mkoziel@is.pcz.czest.pl
‭tel. kom.: +48 600 509 165‬

K o m i t e t   n a u k o w y

prof dr hab. inż. Kacprzak Małgorzata,
prof. dr hab. inż. Bis Zbigniew,
prof. dr hab. inż. Wolny Lidia
dr hab. inż. Dąbrowska Lidia,
dr hab. inż. Kamizela Tomasz,
dr hab. inż. Kowalczyk Mariusz,
dr hab. inż. Wystalska Katarzyna,
dr inż Kwarciak - Kozłowska Anna
dr inż Fijałkowski Krzysztof

prof. dr hab. inż. Majchrzak-Kucęba Izabela,
prof. dr hab. inż. Włodarczyk-Makuła Maria,
prof. dr hab. inż. Neczaj Ewa
dr hab. inż. Lach Joanna,
dr hab. inż. Mrowiec Maciej,
dr hab. inż. Ociepa Ewa,
dr inż Włodarczyk Renata,
dr inż Wolski Paweł,

prof. dr hab. inż. Sekret Robert
dr hab. Rosińska Agata,
dr hab. inż. Sobik - Szołtysek Jolanta,
dr hab. inż. Stańczyk-Mazanek Ewa,
dr hab. inż. Stępniak Longina,
dr hab. inż. Wiśniowska Ewa,
dr hab. inż. Zawieja Iwona,
dr Grobelak Anna
dr inż. Grosser Anna

Program Konferencji

*Dane osobowe - RODO

Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla procedur niezbędnych do procesu rejestracji na konferencji i wystawienia faktury VAT przez Politechnikę Częstochowską, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zadanie finansowane w ramach umowy 805/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę